Elements que es mostren per etiqueta: proposta educativa
divendres, 30 de març de 2012 09:59

La nostra missió

Proposar un servei educatiu integral als infants i joves inspirat en l’ideari marista, on germans i laics en col·laboració, amb el seu exemple i atenció a l’altre, asseguren la seva posada en pràctica amb una dedicació especial a la infància en dificultat, sigui quin sigui el país o tipus d’obra.

Estar atents als canvis i reptes que des del punt de vista educatiu, social i pastoral ens planteja el món d’avui, promovent iniciatives innovadores.

Desenvolupar la nostra missió en xarxa i en col·laboració amb el conjunt de les Obres de la Província, a partir de la dimensió europea de L’Hermitage i la seva diversitat.

divendres, 30 de març de 2012 10:02

Els nostres valors

Creiem en:

•       L’assumpció de responsabilitats i la presa de decisions en els diferents nivells.

•       Un acompanyament proper de les persones i de les obres.

•       L’atenció a les persones, el diàleg i l’escolta activa, com a manera de ser i com a actituds que formen part de la nostra organització.

•       La sensibilitat i l’obertura a les necessitats dels infants i joves d’avui, especialment en situacions de pobresa i marginació.

•       Un ús evangèlic dels béns al servei de les persones i de les obres.

•       El treball en equip, com a instrument habitual de funcionament.

•       Un ideari de servei, de col·laboració i de no competència entre les persones.

•       La feina ben feta.

•       L’obertura al canvi i la millora continuada de la nostra organització.

•       L’ús d’eines de gestió que aporten rigor al nostre treball: planificació, avaluació, seguiment i sistematització.

You are here