La nostra pedagogia

Les Escoles Maristes apliquem els principis que provenen de l’enfocament globalitzador. Aquest enfocament és un tipus d’ensenyament on el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne/a, i els continguts de les disciplines són mitjans per afavorir el seu desenvolupament.

You are here