Associació de pares de l'escola

L'Associació de Mares i Pares del Col·legi agrupa tots els pares i mares que porten els seus/les seves fills/es a l'escola marista i és el canal normal de participació dels pares en la vida col·legial.

 

Els seus objectius són:

* Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una eficaç col·laboració en la marxa del Centre.

* Canalitzar la participació coresponsable dels pares i mares en elsa diversos àmbits de l'escola.

* Vetllar per les exigències d'una escola cristiana.

* Promoure la qualitat d'educació.

* Promoure activitats educatives, culturals, artístiques, recreatives i esportives per als pares i mares.

A l'inici de cada curs elabora un programa d'activitats que es va portant a terme durant l'any.
La Junta Directiva de l'Associació de Pares i Mares es reuneix mensualment.
L'aportació econòmica anual es fa mitjançant un rebut a nom de l'AMPA i en l'Assemblea anual es dóna el balanç econòmic, així com el programa d'actuacions.

You are here