La pastoral social

ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament): L’ONG (Organització No Governamental) SED va ser creada l’any 1992, pels Germans Maristes d’Espanya, amb els següents objectius:


• Sensibilitzar mitjançant l’educació per a la solidaritat.
• Promoure el voluntariat social (al Tercer i Quart Món).
• Dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament.


Des de la seva fundació ja ha portat a terme més de 1000 projectes de cooperació, especialment als països més pobres d’Amèrica i d’Àfrica.
Més de 500 persones han participat en Camps de Treball - Missió en països del Sud.
Cada any, SED edita una sèrie d’unitats didàctiques i materials per tal de poder treballar amb els alumnes a les escoles. Al nostre Col·legi, celebrem – cada any – la Quina Solidària, la Campanya
del cava i la Setmana de la Solidaritat (Setmana SED).

You are here