La pastoral educativa

Durant el curs escolar fem una sèrie d'activitats que ens permeten treballar diferents valors que ajuden els nostres alumnes a crèixer com a persones.

 

- Lema de l'any. És el tema que motiva les diferents activitats pastorals del curs: pregària matinal amb els alumnes, convivències d'inici de curs, cançó resposta... Aquest lema anual és comú a totes les escoles maristes.

- Convivències col·legials. Per afavorir espais de creixement personal basats en el diàleg, el silenci, la reflexió i les dibnàmiques. Amb temes que toquen la persona, la fe, la família, els valors... Es proposen convivències d'inici de curs per a tothom des de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat i convivències d'aprofundiment (voluntàries) des de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat.

- Jornades d'orientació vocacional (JOV's). Dins l'itinerari d'orientació vocacional, les JOVs es proposen des de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat. Hi participen tots els alumnes. Pretenen ser moments privilegiats que accentuen i potencien el treball que en aquest sentit es duu a terme en el ritme quotidià, especialment des de la tutoria. Es planteja un procés gradual de descobriment i aprofundiment de la vocació de cadascú.

- Festival de Cançó Resposta. Mostra musical amb lletres que expressen els sentiment i les reflexions sobre el lema de l'any. Participació des de 3r de Primària fins a 2n de Batxillerat.

- Punt de trobada. Espai d'interioritat i pregària obert a tothom (alumnes, mestres, famílies...). Cada dijous a les 8.15 h a la capella de l'escola.

- Celebracions. Moment de trobada per educar en la interioritat i l'experiència religiosa des de la perspectiva cristiana.

- Eucaristies. Eucaristia per celebrar una data important en la vida de l'escola: inici de curs, festa de la Immaculada, comiat de 2n de Batxillerat, festa de Sant Marcel·lí Champagnat...

- Grup de vida marista. Grup de laics i germans que es troben de manera regular per compartir aspectes relacionats amb la vida i l'espiritualitat marista.

- Campanyes. Al llarg del curs escolar es celebren diferents activitats de sensibilització: Dia Escolar de la No Violència i la Pau; Setmanes Solidàries; suport als projectes de solidaritat duts a terme per l'ONG SED en països empobrits d'Àfrica i Amèrica; recollida de joguines...

- Pelegrinatge a Montserrat. Caminar per visitar la Mare de Déu de Montserrat. Ser epelgrins juntament amb altres grups maristes és una experiència que ens fa crèixer en la fe i ens fa descobrir els altres que caminen amb nosaltres. Fer camí durant la nit en colla per arribar al santuari al matí.

 

Processos de fons de l’acció pastoral a l’escola

 

-          Descoberta de la solidaritat envers les persones més necessitades a través del contacte directe (voluntariat) , de la implicació personal i col·lectiva  (campanyes) o de l’anàlisi de la situació del nostre món  (jornades, reflexions...)

-          Desvetllar espais i temps personals i/o en grup per descobrir la interioritat personal i el que suposa d’enriquidor de  la fe cristiana.

-          Ajudar a plantejar-se la vocació en clau de servei a partir d’una reflexió personal sobre les seves aspiracions més profundes i el testimoni de diferents persones. Això amb el rerefons de les possibles vocacions de caire cristià que es van presentant en diferents moments.

-          Iniciar en les experiències celebratives cristianes però viscudes des d’un rerefons de valoració de les altres religions i posicions davant el fet religiós.  Hi ha, no obstant, possibilitats voluntàries de participar en pregàries i eucaristies preparades des d’un estil creatiu i adaptant els ritus litúrgics als infants i joves.

 

Objectius dels processos

 

Solidaritat i compromís

 • Desenvolupar el sentit comunitari i de grup (fraternitat) que porti cap a l'atenció a la comunitat (servei i compromís –voluntariat-).
 • Desvetllar la compassió davant les necessitats del món, el compromís pels altres, el sentit crític i la transformació de la realitat.
 • Potenciar les competències social i d'autonomia personal. Acompanyar en la construcció del propi projecte de vida, contemplant-hi la realitat social i dels altres, amb una actitud solidària i de compromís.
 • Concretar el treball sobre la solidaritat i el compromís a partir de l’educació pel desenvolupament (EpD).

 

Interioritat i espiritualitat

 • Ajudar l'infant i el jove a viure la vida amb sentit. Anar més enllà de l'aparença de les coses. Anar al profund de les coses i la realitat.
 • Ajudar a créixer i a fer sortir el que tota persona porta a dins. Afavorir que cadascú descobreixi el tresor que té amagat a dins.
 • Desenvolupar la competència espiritual que ajuda a vertebrar internament la persona i a possibilitar l'experiència religiosa del Déu de Jesús.
 • Ajudar a descobrir la importància d'anar a fons en la vivència de la realitat; és a dir, d'ajudar a donar profunditat a la mirada per tal de viure la realitat des de dins, amb els ulls del cor.

 

Celebratiu i sagramental

 • Oferir un camí d'educació a la fe unitari i progressiu, en el qual es reforcin i s'integrin: els moments extraordinaris i el quotidià, el creixement humà i el reconeixement de la presència de Déu, la celebració, la pregària i el compromís amb els altres.
 • Ajudar a descobrir la dimensió celebrativa de la fe en els sagraments com a reconeixement de la presència de Déu en la vida present en cada moment del procés personal de l’infant i del jove.
 • Oferir celebracions carregades de sentit i connectades al llenguatge i al dia a dia dels infants i joves.  La celebració fa possible la integració de fe i vida, festejant les conquestes, les pèrdues, les angoixes, els temors i les esperances amb un sentit d’agraïment.

 

Vocacional

 • Capacitar els alumnes en la lliure presa de decisions a través de l’autoconeixement, del reconeixement de les pròpies aspiracions, de la descoberta de l’espiritualitat, la transcendència i de les propostes de l’Evangeli com a camí de realització personal i felicitat.
 • Acollir cada infant o jove en la seva originalitat des de la presència i el diàleg. Ajudant cadascú a descobrir la joia de viure plenament i a deixar-se trobar pel Déu de la vida.
 • Ajudar a portar a la relació personal amb Jesús perquè cada jove pugui trobar en ell el model de desenvolupament personal i el centre unificador de la seva vida.

 

L'ensenyament de la religió a l'escola (ERE), concretat en el “Projecte ERE Marista”, cal dir que és un element que s'integra dins del procés pastoral. És un espai de diàleg i de coneixement del fet religiós amb les diverses respostes que rep, que fa l'infant i jove més capaços d'entendre la realitat i que els permet una confrontació personal de creixement, des del respecte i la llibertat.

 

Els moviments juvenils són l’espai privilegiat perquè els infants i joves puguin viure amb profunditat i intensitat els quatre processos pastorals: solidaritat i compromís, interioritat i espiritualitat, celebratiu i sagramental, vocacional.

You are here