La nostra pedagogia

Les Escoles Maristes apliquem els principis que provenen de l’enfocament globalitzador. Aquest enfocament és un tipus d’ensenyament on el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne/a, i els continguts de les disciplines són mitjans per afavorir el seu desenvolupament.

L’alumnat aprèn a través de la interacció amb els altres i amb el medi que l’envolta: relacions educador-alumne, alumne-alumne, alumne-coneixements, família-escola.

Optem per organitzar l’alumnat en grups dins la classe. L’aprenentatge és un procés individual que es realitza en un entorn social. Els grups són una via per aconseguir que l’alumnat desenvolupi totes les seves capacitats i que el seu aprenentatge sigui motivador, integrador i interactiu.

Avaluem la formació integral i el desenvolupament de totes les capacitats de l’alumnat. A més, fomentem una cultura d’avaluació de centres i de l’acció educativa.

 

Concretem en diferents aspectes:

 

Integrem l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC’s) en el procés d’ensenyament-aprenentatge, portant-les directament a l’aula.

Donem flexibilitat a la distribució de l’aula: petit grup, gran grup, racons, desdoblaments, reforços,...

Relacionem el que hem après a l’aula amb les vivències exteriors (colònies, convivències, sortides,...).

Utilitzem els mètodes globalitzats: centre d’interès i projectes.

Facilitem coneixements pràctics, útils i quotidians mitjançant l’experimentació.

Fomentem l’acció tutorial, acompanyant l’alumne/a en el seu procés de creixement.

You are here