Orientació a la nostra escola

L'orientació és un dels eixos vertebradors de la nostra escola i forma part de l'educació integral dels nostres alumnes. En aquest procés que s'inicia una vegada l'alumne/a entra a l'escola, intervé tot el conjunt d'educadors i educadores que des de la seva tasca de cada dia orienten l'alumnat des dels més petits fins els més grans.

 

* Assessora les famílies en aspectes que fan referència a l'aprenentatge, a les diferents situacions familiars o al desenvolupament social i personal de l'alumne/a entre d'altres.

* Assessora l'equip de mestres i professors en el disseny dels mètodes i estratègies d'avaluació, tant de l'alumnat com dels processos d'ensenyament.

* Col·labora en l'elaboració del Projecte Curricular, sobretot en els aspectes relacionats amb els plans individualitzats per a l'alumnat amb necessitats educatives especials i en el Pla d'Acció Tutorial.

* Es coordina i col·labora amb diferents centres externs per assegurar el seguiment dels alumnes amb més dificultats.

* Col·labora en l'orientació escolar individualitzada als alumnes, afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

* Si s'escau, realitza l'avaluació psicològica i pedagògica dels alumnes i orienta l'escolarització d'aquells que presenten necessitats educatives especials.

Elements relacionats (per etiqueta)

You are here